Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Παράνομοι οι βουλευτες γιατί διατηρούν την ίδια συνοδευτική τους ασφάλεια για πάνω από 4 χρόνια σύμφωνα με Προεδρικό διάταγμα.

 
 Όταν ένας αστυνομικός ευνοείται οικονομικά με επιπλέον επίδομα και εκτός έδρας γιατί βρίσκεται σε φύλαξη βουλεύτων και υψηλών προσώπων με λιγότερες ώρες εργασίας  και σε ευνοϊκές υπηρεσίες για πάνω απο 4 χρόνια, (μάλιστα καποιοι ξεπερνούν και την δεκαετία) ενώ άλλοι συνάδελφοι βρίσκονται συνέχεια στο πεζοδρόμιο σε μάχιμες υπηρεσίες (ΔΙΑΣ,περιπολικά,ΜΑΤ,Α/Τ, κλπ) κακοπληρωμένοι και δίχως να γνωρίζουν το ωράριο της επόμενης μέρας δεν είναι προκλητικό ; 
Θα μπορέσουν να αντέξουν αυτη την αδικία οι κακοπληρωμένοι αστυνομικοί οταν εκτελούν στην παρούσα φάση υπηρεσίες με συστηματική υπέρβαση του ωραρίου τους, και τραβώντας συνέχεια οι ίδιοι το κουπί ;
 
Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52 ΦΕΚ A 83/9.5.2008 όλοι οι αστυνομικοί που βρίσκονται σε Βουλευτές για την συνοδευτική τους ασφάλεια  και έχουν ξεπεράσει τα 4 χρόνια θα έπρεπε να επιστρέψουν στις οργανικές θέσεις των υπηρεσιών τους και τουλάχιστον να αλλάξουν με άλλους , γιατί άραγε δεν εφαρμόζεται από πολλούς βουλευτές ; δεν παρανομούν ; γιατί δεν μιλάει κανένας από όλα τα κόμματα ;


ΦΕΚ A 83/9.5.2008

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 528. Το αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται για τη συνοδευτική ασφάλεια προσώπων επιλέγεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν εκτελεί άλλα καθήκοντα πέραν της αποστολής του. Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι διατίθενται ως συνοδευτική ασφάλεια μόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, στον Πρόεδρο της Βουλής και στους Αρχηγούς των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στη συνοδευτική ασφάλεια προσώπου διατίθενται πέραν των τεσσάρων (4) ατόμων, ο ένας εξ΄ αυτών είναι βαθμοφόρος μέχρι του βαθμού του ανθυπαστυνόμου.

9. Το χρονικό διάστημα που διατίθεται το αστυνομικό προσωπικό για συνοδευτική ασφάλεια, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, ο ίδιος αστυνομικός δεν δύναται να διατεθεί εκ νέου σε συνοδευτική ασφάλεια πριν την παρέλευση τριών (3) ετών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τους αστυνομικούς που διατίθενται στην συνοδευτική ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής και των Αρχηγών των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: